Hạch toán, định khoản kế toán các khoản vay ngân hàng mới nhất

April 3, 2015 8:58 am
Trong quá trình hoạt động SXKD, rất nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vay vốn của ngân hàng và người làm kế toán trong doanh nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Trung tâm đào tạo kế toán h..

Trong quá trình hoạt động SXKD, rất nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vay vốn của ngân hàng và người làm kế toán trong doanh nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp.

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội sẽ giúp các bạn nắm rõ quy trình vay vốn ngân hàng cũng như các hồ sơ cần thiết và hạch toán các khoản vay cũng như lãi vay phải trả ngân hàng.

I.Hồ sơ vay vốn

Khi doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thì cần chuẩn bị những hồ sơ như sau :

1.Hồ sơ pháp lý

Giấy đề nghị vay vốn ( Mời các bạn tham khảo tại đây )

-Bản sao Giấy phép ĐKKD

Điều lệ hoạt động của công ty

Biên bản họp của hội đồng quản trị ( Công ty cổ phần ), Biên bản họp của hội đồng thành viên ( công ty TNHH )

CMTND của người đại diện theo pháp luật

2.Hồ sơ tài chính

Báo cáo tài chính các năm ( thông thường các ngân hàng yêu cầu báo cáo tài chính của 3 năm gần nhất )

-Các sổ sách kế toán chi tiết ( tùy theo từng ngân hàng sẽ yêu cầu )

3.Hồ sơ khác

-Phương án kinh doanh

-Hồ sơ về tài sản thế chấp

II.Thẩm định hồ sơ

-Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ vay vồn của doanh nghiệp, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ

-Sau khi thẩm định hồ sơ nếu doanh nghiệp đủ điều kiện vay thì hai bên thực hiện ký hợp đồng tín dụng ( theo hạn mức tín dụng ngân hàng duyệt )

III.Thủ tục giải ngân

*Căn cứ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, khi doanh nghiệp có nhu cầu giải ngân số tiền cụ thể thì phải cung cấp hồ sơ để ngân hàng thực hiện giải ngân cho món tiền đó.

Hiện nay, hay gặp nhất là các doanh nghiệp vay tiền để thanh toán cho nhà cung cấp ( mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định ).

*Hồ sơ giải ngân bao gồm :

-Hợp đồng mua bán

-Phiếu xuất kho của bên bán ( hoặc biên bản giao nhận hàng )

-Hóa đơn mua

-Phiếu nhập kho

-Biên bản đối chiếu công nợ

*Căn cứ theo hồ sơ giải ngân doanh nghiệp cung cấp, ngân hàng xét duyệt và yêu cầu doanh nghiệp ký Giấy nhận nợ ( mời các bạn tham khảo tại đây )

*Ngân hàng thực hiện chuyển số tiền doanh nghiệp vay cho nhà cung cấp

IV.Hạch toán các nghiệp vụ

1.Căn cứ vào Giấy nhận nơ ( khế ước vay ) kế toán hạch toán :

Nợ 111,112,331

Có 311 – Khoản vay =<12 tháng

Có 341 – Khoản vay >12 tháng

2.Căn cứ vào bảng tính lãi vay hàng tháng của ngân hàng, kế toán kiểm tra và hạch toán lãi vay

Nợ 635 – chi phí tài chính

Có 111,112

Có 3388 – Khi chưa trả được lãi vay

3.Trường hợp doanh nghiệp trả lãi vay cho nhiều kỳ

Nợ 142,242

Có 111,112

Hàng tháng, kế toán lập bảng phân bổ lãi vay , cuối tháng hạch toán :

Nợ 635

Có 142,242

4.Khi doanh nghiệp trả toàn bộ hoặc một phần tiền gốc vay :

Nợ 311,341

Có 111,112

Theo chuyên gia Kế Toán Hà Nội

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*