Nhiệm vụ kế toán nội bộ theo dõi hàng hóa, vật tư, tiền mặt, TGNH

June 10, 2015 5:27 pm
CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN NỘI BỘ Nhiệm vụ Lập sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến các hoạt động kinh doanh thực tế của DN. Năm tài chính giống kt thuế : Từ 1/1 đến 31/12. Những phần hành công việc chủ yếu của kế toán nội bộ..

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN NỘI BỘ

 1. Nhiệm vụ

Lập sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến các hoạt động kinh doanh thực tế của DN. Năm tài chính giống kt thuế : Từ 1/1 đến 31/12.

 1. Những phần hành công việc chủ yếu của kế toán nội bộ.
 2. Kế toán hàng hóa.
 3. Kế toán công nợ
 4. Kế toán thu chi tiền mặt, TGNH
 5. Kế toán tiền lương
 6. Kế toán bán hàng.
 • Những công việc kế toán nội bộ phải làm và theo dõi :
 1. KẾ TOÁN THEO DÕI HÀNG HÓA, VẬT TƯ
 • Theo dõi lượng vật tư, hàng hóa nhập xuất tồn thực tế của cty. Chứng từ kho gồm : Thẻ kho, phiếu nhập xuất kho, sổ kho và sổ theo dõi vật tư hàng hóa. Kế toán có thể tự nghĩ ra mẫu sổ kho riêng để phù hợp với tính chất hàng hóa của cty mình.
 • Cuối ngày phải lập báo cáo kho.
 • Cuối tháng lập : Báo cáo tồn kho, tổng hợp NXT.

Lưu ý : Nếu thấy mặt hàng nào bán chậm nên có ý kiến với ban giám đốc để BGD có ý kiến xử lý như đẩy mạnh quảng cáo để bán ra…

QUY TRÌNH CỦA PHÂN HỆ KHO

 1. Khai báo danh mục Vật tư hàng hóa ( VTHH) tại doanh nghiệp. Tạo mã cho từng vật tư, hàng hóa, tạo mã kho
 2. Khai báo danh mục kho VTHH, CCDC để quản lý và theo dõi VTHH, CCDC trong từng kho. Cách phân kho : Bao giờ cũng phải có 1 kho tổng : Mã : Kho 156

Tiếp đến khi chuyển hàng từ kho tổng đến từng kho lẻ ( chính là các cửa hàng ) thì làm bút toán : Điều chuyển kho. Mã kho lẻ : Kho 1561, 1562…..

Hạch toán : Nợ TK 1561/Có TK 156

 1. Lập danh sách Khách hàng,nhà cung cấp. Nên lập mỗi khách hàng, nhà cũng cấp 1 mã riêng. VD : Khách hàng mã KH001, Nhà cũng cấp mã NCC001
 2. Hàng ngày khi hàng hóa ,vật tư về đến kho kế toán tiến hành Nhập kho : Viết phiếu NK và vào thẻ kho.
 3. Khi xuất bán hàng hóa, vật tư kê toán làm Phiếu Xuất kho, nên làm phiếu XK kiêm hóa đơn bán hàng nội bộ.
 4. Nếu cty có nghiệp vụ chuyển hàng hóa từ kho tổng sang các kho cửa hàng ( kho lẻ) hoặc từ kho này sang kho khác như: xuất chuyển kho nội bộ, xuất hàng gửi bán đại lý,…kế toán làm chứng từ Chuyển kho: Viết phiếu XK từ kho 1 và phiếu NK ở kho 2.
 5. Lắp ráp tháo dỡ : Lập chứng từ lắp ráp hoặc tháo dỡ thành phẩm đối với DN làm sản xuất
 6. Điều chỉnh tồn kho : Doanh nghiệp tiến hành kiểm kê VTHH tồn kho, phát hiện thấy VTHH giữa sổ kế toán và tồn kho thực tế bị chênh lệch (thừa hoặc thiếu), khi đó kế toán sẽ tiến hành lập chứng từ điều chỉnh tồn kho (gồm có điều chỉnh về số lượng hoặc điều chỉnh về giá trị).

Tính giá xuất kho: Cuối tháng doanh nghiệp thực hiện việc tính đơn giá xuất kho cho các vật tư, hàng hóa tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ. Kế toán nên tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp Đích Danh. ( hoặc nhập trước – xuất trước)

Thẻ kho : Lập thẻ kho cho từng mặt hàng riêng biệt để theo dõi lượng NXT của mặt hàng đó.

QUY TRÌNH PHÂN HỆ QUỸ – TIỀN MẶT – TGNH

Kế toán lập phiếu thu, phiếu chi, vào sổ quỹ tiền mặt hàng ngày. Còn nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng là : Viết UNC, viết séc rút TM về nhập quỹ. Có nhiều cty các khoản thanh toán nội bộ ko qua TK cty mà chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì kế toán chỉ theo dõi những khoản thu, chi có liên quan đến cty, ko hạch toán những khoản chi tiêu cá nhân của GD.

KẾ TOÁN THU CHI TIỀN MẶT

 1. Kế toán lập PT, in và hạch toán cho các khoản :
 • Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
 • Thu tiền bán hàng, thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản ký cược, ký quỹ.
 • Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân.
 • Nhận khoản ký cược, ký quỹ của các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt.
 1. Kế toán lập phiếu chi, in và hạch toán các khoản :
 • Xuất quỹ gửi nộp vào tài khoản tại ngân hàng
 • Xuất quỹ thanh toán các khoản nợ phải trả
 • Xuất quỹ cho trả lương nhân viên
 • Xuất chi mua hàng hóa, và các khoản CPVP khác.
 1. Vào sổ quỹ Tiền mặt và báo cáo tồn quỹ thường xuyên cho BGD.

KẾ TOÁN TGNH

– Mở tài khoản cho công ty và cá nhân tại các ngân hàng;
– Theo dõi giao dịch của tài khoản thông qua sổ phụ và chứng từ kèm theo;
– Viết UNC, rút séc tiền mặt

– Lập hồ sơ vay vốn cho cty hoặc cá nhân giám đốc;
– Làm thủ tục mua ngoại tệ và thanh toán quốc tế cho những đơn đặt hàng ngoại;
– Duy trì quan hệ với ngân hàng và đối tác tài chính.

Theo Xuân Huyền

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*